ประวัติการแจ้งซ่อม [ EXCEL ]

สถานะ ประเภทอุปกรณ์ วันที่ลงทะเบียนแจ้งซ่อม วันที่รับอุปกรณ์แจ้งซ่อมคืน
1 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1005919 พัดลม 1 ธ.ค. 2563 - 16:47:47 14 ธ.ค. 2563 - 10:08:38
2 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1098785 ตู้เย็น 23 พ.ย. 2563 - 17:16:06 30 พ.ย. 2563 - 12:16:36
3 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1122100 พัดลม 23 พ.ย. 2563 - 16:41:48 23 มิ.ย. 2565 - 13:41:43
4 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1212637 เครื่องพ่นยา 23 พ.ย. 2563 - 16:58:05 1 ธ.ค. 2563 - 12:18:05
5 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1231561 พัดลม 14 ธ.ค. 2563 - 15:16:54 23 มิ.ย. 2565 - 11:34:12
6 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1349018 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 11 ม.ค. 2564 - 08:34:59 21 ม.ค. 2564 - 09:31:59
7 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1362234 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 11 ม.ค. 2564 - 10:23:19 21 ม.ค. 2564 - 11:59:11
8 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1576612 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 11 ม.ค. 2564 - 10:43:19 22 ม.ค. 2564 - 09:02:10
9 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 1762507 พัดลม 12 ม.ค. 2564 - 10:33:22 12 ม.ค. 2564 - 15:10:20
10 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2012790 พัดลม 18 พ.ย. 2563 - 08:02:29 25 พ.ย. 2563 - 10:20:50
11 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2014550 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 18 พ.ย. 2563 - 08:52:25 25 พ.ย. 2563 - 11:25:01
12 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2025186 ตู้เย็น 18 พ.ย. 2563 - 09:00:29 25 พ.ย. 2563 - 09:25:01
13 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2072037 เครื่องสูบน้ำ 18 พ.ย. 2563 - 09:12:01 25 พ.ย. 2563 - 11:21:51
14 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 210457 พัดลม 24 ม.ค. 2564 - 09:20:46 28 ม.ค. 2564 - 15:11:19
15 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2147042 พัดลม 25 ม.ค. 2564 - 13:38:26 26 ม.ค. 2564 - 12:12:11
16 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2286252 เครื่องตัดหญ้า 26 ม.ค. 2564 - 08:15:25 26 ม.ค. 2564 - 10:10:21
17 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2314539 โทรทัศน์ วิทยุ 02 ธ.ค. 2563 - 11:01:37 09 ธ.ค. 2563 - 13:24:06
18 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2329254 หม้อหุงข้าว 27 ม.ค. 2564 - 08:32:22 29 ม.ค. 2564 - 08:30:20
19 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2349469 เตารีด 15 ก.พ. 2564 - 10:54:04 19 ก.พ. 2564 - 09:50:09
20 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2537081 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 1 ก.พ. 2564 - 08:45:54 5 ก.พ. 2564 - 10:45:14
21 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2540202 พัดลม 8 ก.พ. 2564 - 10:57:12 12 ก.พ. 2564 - 10:40:12
22 ยังไม่ได้ยืนยัน 2562616 พัดลม 02 ธ.ค. 2563 - 12:21:37 09 ธ.ค. 2563 - 14:54:04
23 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2647206 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 02 ธ.ค. 2563 - 13:11:11 09 ธ.ค. 2563 - 13:01:21
24 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 267536 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 15 ก.พ. 2564 - 11:04:04 19 ก.พ. 2564 - 10:25:25
25 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2689615 พัดลม 15 ก.พ. 2564 - 11:54:54 15 ก.พ. 2564 - 13:14:05
26 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2753690 พัดลม 02 ธ.ค. 2563 - 13:15:13 09 ธ.ค. 2563 - 13:01:21
27 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 278781 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 19 ก.พ. 2564 - 09:18:12 02 มี.ค. 2564 - 09:18:12
28 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2925240 โทรทัศน์ วิทยุ 19 ก.พ. 2564 - 09:22:18 03 มี.ค. 2564 - 09:22:18
29 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2936079 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 19 ก.พ. 2564 - 09:30:35 03 มี.ค. 2564 - 09:30:35
30 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2938088 เครื่องพ่นยา 19 ก.พ. 2564 - 09:58:01 02 มี.ค. 2564 - 09:18:12
31 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 2993273 พัดลม 19 ก.พ. 2564 - 11:38:22 04 มี.ค. 2564 - 11:38:22
32 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3033275 พัดลม 19 ก.พ. 2564 - 11:58:58 02 มี.ค. 2564 - 09:18:12
33 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 308073 พัดลม 06 ม.ค. 2564 - 10:55:18 11 ม.ค. 2564 - 14:15:12
34 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3089143 พัดลม 02 มี.ค. 2564 - 10:07:39 08 มี.ค. 2564 - 11:35:46
35 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 313112 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 02 มี.ค. 2564 - 13:30:04 05 มี.ค. 2564 - 12:12:01
36 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3187481 เครื่องพ่นยา 02 มี.ค. 2564 - 16:55:09 08 มี.ค. 2564 - 12:00:01
37 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3340116 พัดลม 02 มี.ค. 2564 - 16:45:57 08 มี.ค. 2564 - 12:10:01
38 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3392571 เครื่องตัดหญ้า 02 มี.ค. 2564 - 16:44:29 08 มี.ค. 2564 - 12:17:11
39 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3411240 ตู้เย็น 08 มี.ค. 2564 - 09:08:21 15 มี.ค. 2564 - 09:08:21
40 กำลังซ่อม 3411823 โทรทัศน์ วิทยุ 08 มี.ค. 2564 - 09:25:27 15 มี.ค. 2564 - 10:18:14
41 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 347368 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 08 มี.ค. 2564 - 09:59:10 15 มี.ค. 2564 - 12:25:54
42 รอการรับ 3650253 โทรทัศน์ วิทยุ 08 มี.ค. 2564 - 11:45:24 15 มี.ค. 2564 - 13:07:11
43 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3682592 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 09 มี.ค. 2564 - 09:31:38 12 มี.ค. 2564 - 12:11:12
44 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3745757 เครื่องตัดหญ้า 09 มี.ค. 2564 - 10:25:30 15 มี.ค. 2564 - 12:32:40
45 ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ศูนย์ย่อย 3748292 หม้อหุงข้าว 12 มี.ค. 2564 - 09:44:41 18 มี.ค. 2564 - 10:22:10
46 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3755389 หม้อหุงข้าว 20 ม.ค. 2564 - 10:11:11 26 ม.ค. 2564 - 09:55:55
47 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3883631 พัดลม 12 มี.ค. 2564 - 09:55:12 18 มี.ค. 2564 - 11:11:45
48 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3903883 เครื่องซักผ้า 12 มี.ค. 2564 - 10:12:55 18 มี.ค. 2564 - 09:52:10
49 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3934650 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 16 มี.ค. 2564 - 08:30:15 19 มี.ค. 2564 - 11:54:15
50 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 394014 พัดลม 16 มี.ค. 2564 - 08:24:11 19 มี.ค. 2564 - 15:24:12
51 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 3954105 พัดลม 16 มี.ค. 2564 - 10:42:14 19 มี.ค. 2564 - 08:55:59
52 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4048187 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 18 มี.ค. 2564 - 09:25:11 25 มี.ค. 2564 - 09:25:55
53 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4131995 พัดลม 18 มี.ค. 2564 - 09:30:25 25 มี.ค. 2564 - 10:26:06
54 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4140149 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 18 มี.ค. 2564 - 10:09:10 26 มี.ค. 2564 - 16:30:59
55 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4171829 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 18 มี.ค. 2564 - 08:59:14 26 มี.ค. 2564 - 15:14:44
56 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4222208 เครื่องเล่น DVD 22 มี.ค. 2564 - 09:55:09 30 มี.ค. 2564 - 08:41:42
57 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4318595 พัดลม 22 มี.ค. 2564 - 10:55:24 29 มี.ค. 2564 - 09:10:11
58 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 437230 พัดลม 03 ก.พ. 2564 - 10:55:18 10 ก.พ. 2564 - 10:50:10
59 รอการรับ 4418597 หม้อหุงข้าว 23 มี.ค. 2564 - 09:05:25 26 มี.ค. 2564 - 08:08:06
60 รอการรับ 4421066 พัดลม 24 มี.ค. 2564 - 08:33:25 30 มี.ค. 2564 - 09:59:24
61 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4586256 พัดลม 26 มี.ค. 2564 - 10:10:04 01 เม.ย. 2564 - 10:25:25
62 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4685437 เครื่องตัดหญ้า 26 มี.ค. 2564 - 08:55:44 01 เม.ย. 2564 - 12:11:01
63 รอการรับ 4699474 โทรทัศน์ วิทยุ 03 ก.พ. 2564 - 11:10:15 10 ก.พ. 2564 - 10:59:12
64 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4779225 พัดลม 26 มี.ค. 2564 - 08:50:47 01 เม.ย. 2564 - 09:14:27
65 รอการรับ 4808744 เครื่องเสียง 30 มี.ค. 2564 - 08:47:57 05 เม.ย. 2564 - 10:32:23
66 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4826050 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 30 มี.ค. 2564 - 08:28:55 05 เม.ย. 2564 - 10:15:24
67 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 4869520 พัดลม 31 มี.ค. 2564 - 10:59:35 08 เม.ย. 2564 - 10:11:21
68 รับของแล้ว 5120325 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 31 มี.ค. 2564 - 11:55:27 07 เม.ย. 2564 - 09:08:08
69 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5161091 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 31 มี.ค. 2564 - 08:55:24 07 เม.ย. 2564 - 11:57:59
70 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5187540 เครื่องซักผ้า 01 เม.ย. 2564 - 10:25:22 08 เม.ย. 2564 - 10:14:55
71 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5301185 Notebook (โน็ตบุ๊ค) 01 เม.ย. 2564 - 09:25:25 09 เม.ย. 2564 - 14:14:13
72 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 531600 พัดลม 01 เม.ย. 2564 - 10:53:22 09 เม.ย. 2564 -11:57:20
73 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5360849 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 02 เม.ย. 2564 - 10:20:25 09 เม.ย. 2564 - 09:30:30
74 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5383641 เครื่องซักผ้า 02 เม.ย. 2564 - 11:11:11 09 เม.ย. 2564 - 12:25:22
75 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5394081 พัดลม 02 เม.ย. 2564 - 15:14:15 09 เม.ย. 2564 - 16:30:21
76 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5450860 พัดลม 05 เม.ย. 2564 - 09:20:33 12 เม.ย. 2564 - 15:30:01
77 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5594379 หม้อหุงข้าว 05 เม.ย. 2564 - 09:55:34 12 เม.ย. 2564 - 13:33:23
78 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 579428 พัดลม 05 เม.ย. 2564 - 09:10:20 12 เม.ย. 2564 - 11:17:21
79 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5900484 โทรทัศน์ วิทยุ 05 เม.ย. 2564 - 10:10:20 12 เม.ย. 2564 - 14:40:47
80 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 5904168 โทรทัศน์ วิทยุ 10 ก.พ. 2564 - 13:26:02 17 ก.พ. 2564 - 11:59:19
81 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 594974 พัดลม 05 เม.ย. 2564 - 09:14:27 12 เม.ย. 2564 - 10:00:01
82 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6133557 พัดลม 08 เม.ย. 2564 - 10:04:27 20 เม.ย. 2564 - 09:09:22
83 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6199968 พัดลม 08 เม.ย. 2564 - 08:14:28 20 เม.ย. 2564 - 12:10:22
84 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6230980 Notebook (โน็ตบุ๊ค) 08 เม.ย. 2564 - 09:10:20 20 เม.ย. 2564 - 14:30:24
85 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6318120 เครื่องซักผ้า 09 เม.ย. 2564 - 13:14:23 21 เม.ย. 2564 - 14:34:24
86 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 631986 พัดลม 09 เม.ย. 2564 - 09:59:27 21 เม.ย. 2564 - 13:20:19
87 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 637722 พัดลม 09 เม.ย. 2564 - 08:14:28 21 เม.ย. 2564 - 16:01:02
88 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6488051 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 11 พ.ค. 2564 - 09:36:13 17 พ.ค. 2564 - 08:35:03
89 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6609763 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 11 พ.ค. 2564 - 08:05:59 17 พ.ค. 2564 - 08:22:11
90 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6644476 พัดลม 11 พ.ค. 2564 - 10:10:11 17 พ.ค. 2564 - 09:10:11
91 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6653764 พัดลม 11 พ.ค. 2564 - 09:42:42 17 พ.ค. 2564 - 11:12:15
92 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6727455 โทรทัศน์ วิทยุ 11 พ.ค. 2564 - 10:15:13 17 พ.ค. 2564 - 10:51:20
93 กำลังซ่อม 6783624 พัดลม 11 พ.ค. 2564 - 09:39:09 17 พ.ค. 2564 - 09:37:41
94 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6871459 พัดลม 13 พ.ค. 2564 - 09:09:09 19 พ.ค. 2564 - 10:59:22
95 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6923842 เตารีด 13 พ.ค. 2564 - 08:34:04 19 พ.ค. 2564 - 17:35:35
96 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 6984489 หม้อหุงข้าว 19 พ.ค. 2564 - 11:02:07 25 พ.ค. 2564 - 14:15:29
97 รอการรับ 6992803 พัดลม 03 มี.ค. 2564 - 15:12:39 10 มี.ค. 2564 - 11:11:35
98 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7011808 โทรทัศน์ วิทยุ 19 พ.ค. 2564 - 09:59:55 25 พ.ค. 2564 - 08:33:33
99 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7028855 เครื่องซักผ้า 01 มิ.ย. 2564 - 10:18:01 08 มิ.ย. 2564 - 16:35:53
100 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7074284 พัดลม 01 มิ.ย. 2564 - 10:28:46 08 มิ.ย. 2564 - 12:59:11
101 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7127479 พัดลม 01 มิ.ย. 2564 - 10:48:44 08 มิ.ย. 2564 - 09:09:22
102 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7165846 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 01 มิ.ย. 2564 - 11:05:16 08 มิ.ย. 2564 - 11:51:50
103 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7315454 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 01 มิ.ย. 2564 - 11:48:50 08 มิ.ย. 2564 - 11:59:10
104 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7317200 เครื่องตัดหญ้า 02 มิ.ย. 2564 - 12:11:17 11 มิ.ย. 2564 - 10:22:27
105 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7324376 เครื่องเสียง 02 มิ.ย. 2564 - 09:52:11 11 มิ.ย. 2564 - 12:11:12
106 ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ศูนย์ย่อย 7448782 เครื่องสูบน้ำ 02 มิ.ย. 2564 - 08:01:08 11 มิ.ย. 2564 - 09:00:07
107 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7473612 พัดลม 04 มิ.ย. 2564 - 08:08:22 15 มิ.ย. 2564 - 12:33:39
108 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7551383 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 04 มิ.ย. 2564 - 12:59:08 15 มิ.ย. 2564 - 09:08:01
109 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7581347 โทรทัศน์ วิทยุ 04 มิ.ย. 2564 - 10:11:17 15 มิ.ย. 2564 - 10:35:35
110 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7586573 พัดลม 04 มิ.ย. 2564 - 15:51:57 15 มิ.ย. 2564 - 12:01:00
111 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7599104 ตู้เย็น 07 มิ.ย. 2564 - 09:55:42 16 มิ.ย. 2564 - 14:41:34
112 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7755713 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 11 มิ.ย. 2564 - 08:01:08 18 มิ.ย. 2564 - 10:10:10
113 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7765018 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 11 มิ.ย. 2564 - 09:05:07 18 มิ.ย. 2564 - 10:42:53
114 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7823481 พัดลม 11 มิ.ย. 2564 - 12:35:35 18 มิ.ย. 2564 - 11:45:35
115 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7824861 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 03 มี.ค. 2564 - 13:33:12 10 มี.ค. 2564 - 12:12:32
116 ยังไม่ได้ยืนยัน 7856792 พัดลม 03 มี.ค. 2564 - 13:53:55 10 มี.ค. 2564 - 09:09:20
117 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 7952964 เครื่องเสียง 15 มิ.ย. 2564 - 10:41:07 23 มิ.ย. 2564 - 10:25:02
118 ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ศูนย์ย่อย 8065884 โทรทัศน์ วิทยุ 15 มิ.ย. 2564 - 12:31:37 23 มิ.ย. 2564 - 11:15:12
119 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8127270 ตู้เย็น 16 มิ.ย. 2564 - 10:35:54 24 มิ.ย. 2564 - 12:15:54
120 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8141357 พัดลม 16 มิ.ย. 2564 - 10:09:09 24 มิ.ย. 2564 - 12:00:35
121 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8308784 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 16 มิ.ย. 2564 - 14:41:34 24 มิ.ย. 2564 - 10:51:32
122 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8375429 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 17 มี.ค. 2564 - 15:35:13 24 มี.ค. 2564 - 13:33:12
123 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8403626 พัดลม 01 ก.ค. 2564 - 10:12:02 07 ก.ค. 2564 - 12:22:22
124 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8557650 เครื่องเสียง 05 ก.ค. 2564 - 10:51:41 09 ก.ค. 2564 - 12:40:40
125 ยังไม่ได้ยืนยัน 856300 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 05 ก.ค. 2564 - 11:02:02 09 ก.ค. 2564 - 11:20:54
126 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8592138 พัดลม 06 ก.ค. 2564 - 16:00:05 09 ก.ค. 2564 - 10:10:53
127 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8721185 พัดลม 06 ก.ค. 2564 - 09:10:15 09 ก.ค. 2564 - 15:51:05
128 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8779984 หม้อหุงข้าว 17 มี.ค. 2564 - 10:08:17 24 มี.ค. 2564 - 15:12:12
129 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 879503 พัดลม 09 ก.ค. 2564 - 10:42:43 16 ก.ค. 2564 - 10:32:23
130 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8798341 เตารีด 09 ก.ค. 2564 - 11:07:11 16 ก.ค. 2564 - 16:39:48
131 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8806824 ตู้เย็น 09 ก.ค. 2564 - 12:12:55 16 ก.ค. 2564 - 09:39:25
132 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 8864014 เครื่องตัดหญ้า 14 ก.ค. 2564 - 09:09:05 20 ก.ค. 2564 - 09:55:32
133 ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ศูนย์ย่อย 8971662 เตารีด 14 ก.ค. 2564 - 08:39:55 20 ก.ค. 2564 - 11:32:13
134 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 897431 เครื่องตัดหญ้า 16 ก.ค. 2564 - 10:34:42 23 ก.ค. 2564 - 09:10:42
135 ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ศูนย์ย่อย 8996750 เตารีด 16 ก.ค. 2564 - 15:39:35 22 ก.ค. 2564 - 10:00:35
136 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9009916 พัดลม 17 มี.ค. 2564 - 17:32:12 24 มี.ค. 2564 - 14:52:12
137 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9033042 พัดลม 02 ส.ค. 2564 - 08:48:19 10 ส.ค. 2564 - 10:12:35
138 ยังไม่ได้ยืนยัน 9055594 พัดลม 02 ส.ค. 2564 - 09:18:25 06 ส.ค. 2564 - 09:12:13
139 กำลังซ่อม 9103694 พัดลม 23 มิ.ย. 2564 - 13:33:12 30 มิ.ย. 2564 - 13:33:12
140 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9107870 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 13 ส.ค. 2564 - 10:15:32 23 ส.ค. 2564 - 08:08:22
141 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9123712 เครื่องหว่านข้าว 13 ส.ค. 2564 - 08:35:35 25 ส.ค. 2564 - 10:20:30
142 รอการรับ 9275637 พัดลม 23 มิ.ย. 2564 - 11:01:11 30 มิ.ย. 2564 - 13:20:15
143 ซ่อมเสร็จแล้ว อยู่ศูนย์ย่อย 9283758 หม้อหุงข้าว 16 ส.ค. 2564 - 08:42:15 25 ส.ค. 2564 - 10:29:32
144 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9328073 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 25 ส.ค. 2564 - 10:25:35 31 ส.ค. 2564 - 10:11:42
145 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9410175 พัดลม 25 ส.ค. 2564 - 10:10:11 31 ส.ค. 2564 - 14:12:20
146 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9543869 โทรทัศน์ วิทยุ 04 ส.ค. 2564 - 11:03:28 11 ส.ค. 2564 - 11:03:28
147 รอการรับ 9573923 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 09 ส.ค. 2564 - 11:15:11 18 ส.ค. 2564 - 11:15:20
148 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9781950 Notebook (โน็ตบุ๊ค) 01 ก.ย. 2564 - 13:02:59 07 ก.ย. 2564 - 13:56:37
149 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9782132 ปริ๊นเตอร์ 03 ก.ย. 2564 - 10:51:12 10 ก.ย. 2564 - 11:35:56
150 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9866217 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 03 ก.ย. 2564 - 10:10:35 10 ก.ย. 2564 - 14:32:52
151 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9956829 พัดลม 03 ก.ย. 2564 - 09:51:15 10 ก.ย. 2564 - 10:42:43
152 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9969138 เครื่องตัดหญ้า 06 ก.ย. 2564 - 14:15:13 15 ก.ย. 2564 - 10:15:19
153 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9975482 เครื่องพ่นยา 06 ก.ย. 2564 - 10:10:20 15 ก.ย. 2564 - 11:28:52
154 ประชาชนรับอุปกรณ์คืนแล้ว 9975625 เครื่องเล่น DVD 09 ก.ย. 2564 - 13:50:15 15 ก.ย. 2564 - 11:15:19