บริการแจ้งซ่อม

สินค้า

โทรทัศน์ วิทยุ

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของโทรทัศน์ วิทยุ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เครื่องเสียง

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องเสียง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เครื่องเล่น DVD

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องเล่นดีวีดี ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม