บริการแจ้งซ่อม

สินค้า

เครื่องตัดหญ้า

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องตัดหญ้า ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เครื่องพ่นยา

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องพ้นยา ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เครื่องหว่านข้าว

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องหว่านข้าว ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เครื่องสูบน้ำ

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องสูปน้ำ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม