บริการแจ้งซ่อม

สินค้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ PC ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

Notebook (โน็ตบุ๊ค)

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของโน็ตบุ๊ค ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

ติดตั้งซอฟต์แวร์

รายละเอียด: ติดตั้งดูแล ซอฟต์แวร์ที่ติดไวรัส ให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

ปริ๊นเตอร์

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของปริ๊นเตอร์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม