บริการแจ้งซ่อม

สินค้า

พัดลม

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของพัดลม ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

ตู้เย็น

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของตู้เย็น ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เครื่องซักผ้า

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเครื่องซักผ้า ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

เตารีด

รายละเอียด: เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเตารีด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สินค้า

หม้อหุงข้าว

รายละเอียด: เปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ ของหม้อหุ่งข้าว ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม